יום ג', ז’ בשבט תשע”ח.
12:03 (04/04/16) אלירן איליה
עבודת החקר "שוט ביי שוט" במסגרת תכנית הלימודים 1 יח"ל "יסודות השפה הקולנועית"
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קולנוע
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום
מקצועות לימוד